Ý kiến: Khung stablecoin mới của Nhật Bản có thể thúc đẩy hành động của Hoa Kỳ

Jinse Finance đã báo cáo rằng Nhật Bản đã thông qua khung pháp lý cho stablecoin vào tháng 6 năm 2022, có hiệu lực vào thứ Năm. Luật pháp yêu cầu các stablecoin phải được chốt bằng đồng yên Nhật hoặc một loại tiền tệ pháp định khác và đảm bảo việc hoàn trả cho những người nắm giữ theo mệnh giá. Nó cũng hạn chế việc phát hành stablecoin cho các tổ chức tài chính được cấp phép như ngân hàng đã đăng ký, đại lý chuyển tiền và công ty ủy thác. David Tawil, người đồng sáng lập quỹ tiền điện tử ProChain Capital, nói rằng các bước của quốc gia nhằm thu hẹp khoảng cách giữa TradFi và DeFi thông qua sáng kiến ​​này sẽ mang lại lợi ích cho mọi người về lâu dài. Tại Hoa Kỳ, hầu hết người gửi tiền, dù là cá nhân hay doanh nghiệp, đều đủ điều kiện để được chuyển tiền miễn phí trong nước. Nhưng sáng kiến ​​của Nhật Bản là bước đầu tiên hướng tới chuyển tiền quốc tế miễn phí, không ma sát.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights