Báo cáo: 76% người nắm giữ tiền điện tử ở Việt Nam đầu tư dựa trên khuyến nghị

Công ty đầu tư mạo hiểm Việt Nam KyrosVentures, Coin68 và AnimocaBrands đã công bố “Báo cáo thị trường tiền điện tử Việt Nam” vào ngày 30/8. Theo báo cáo, trong cuộc khảo sát với 3.300 người tham gia, 75,5% người tham gia thừa nhận “bị ảnh hưởng bởi lời khuyên hoặc khuyến nghị” về đầu tư tiền điện tử, gấp 2,5 lần số tiền được báo cáo ở Hoa Kỳ. Tự tìm hiểu, các nhóm cộng đồng và tin tức truyền thông là nguồn thông tin lớn nhất cho các nhà đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam, với gần một phần hai lựa chọn phương pháp này. Báo cáo cũng cho biết 70% số người được hỏi trong nửa đầu năm 2023 tin rằng thị trường giảm đã kết thúc hoặc gần kề. Đồng thời, 75% số người được hỏi muốn có sự can thiệp pháp lý nhiều hơn vào ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights