Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7 là 92,4%

Theo CME “Fed Watch”: xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,00% -5,25% trong tháng 7 là 7,6% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên phạm vi 5,25%-5,50% là 92,4%; xác suất giữ nguyên lãi suất trong tháng là 5,7%, xác suất tăng lãi suất tích lũy thêm 25 điểm cơ bản là 71,2% và xác suất tăng lãi suất tích lũy thêm 50 điểm cơ bản là 23,1%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr