Việc mở khóa khổng lồ sắp xảy ra và hai địa chỉ đã bán lỗ tất cả các vị trí Blur

Tin tức ngày 14 tháng 6, theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, hoặc lo lắng về đợt mở khóa BLUR khổng lồ sắp tới, hai địa chỉ đã bán lỗ tất cả các vị trí Blur, trong đó: địa chỉ bắt đầu bằng 0x705d bán được 101.796 BLUR (khoảng 32.500 đô la Mỹ), một lỗ 68% (khoảng 68.000 đô la Mỹ); địa chỉ bắt đầu bằng 0x568e đã bán được 194.040 BLUR (khoảng 61.000 đô la Mỹ), một khoản lỗ khác 51% (khoảng 62.000 đô la Mỹ) và tổng thiệt hại khoảng 115.000 đô la Mỹ cho BLUR. Vào lúc 02:00 ngày 15 tháng 6, Blur sẽ mở khóa 195.999.999,97 BLUR, trị giá khoảng 62,64 triệu USD, chiếm 6,533% tổng nguồn cung.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr