Co-founder Cardano cho biết Vasil hard fork sẽ diễn ra đúng kế hoạch

Co-founder Cardano, Charles Hoskinson, đảm bảo quá trình tiến tới hard fork Vasil diễn ra đúng kế hoạch và ông hy vọng không phát sinh thêm lỗi nào.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr