Tổng số giao dịch trên chuỗi Aptos vượt quá 5 triệu

Theo dữ liệu của trình duyệt OKLinkAptos, tổng số giao dịch trên chuỗi chính Aptos đã vượt quá 5 triệu, và tổng số giao dịch là 5.145.808. Được biết, trình duyệt đa chuỗi OKLink đã được khởi chạy trên trình duyệt Aptos và thư viện dự án sinh thái Aptos, tích lũy bao gồm hơn 100 dự án.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr