Tin nóng ⇢

Tổng quan dự án InsureDAO (INSURE)

Xu hướng tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) còn khá mới mẻ, InsureDAO là dự án bảo hiểm đi theo mô hình đó.

InsureDAO (INSURE) là gì?

InsureDAO là một giao thức (protocol) bảo hiểm ngang hàng hoạt động trên Ethereum.

Hoạt động và quản lý kiểm soát bởi DAO, mọi người có thể tạo, mua và bảo lãnh bất kỳ bảo hiểm nào mà không cần KYC.

Mỗi nhóm bảo hiểm được tách biệt trên InsureDAO, bất kỳ khoản thanh toán nào từ một nhóm bảo hiểm nhất định không ảnh hưởng đến các nhóm bảo hiểm khác.

Đặc điểm của InsureDAO (INSURE)

InsureDAO bao gồm 3 sản phẩm sau:

 • InsureDAO Build
 • InsureDAO Market
 • InsureDAO Lending

InsureDAO Build

Nhóm bảo hiểm:

InsureDAO cho phép người dùng tạo bất kỳ nhóm bảo hiểm trên Uniswap vì InsureDAO tách biệt các nhóm bảo hiểm cho từng giao thức.

Kiến trúc bảo hiểm:

Bất kỳ giao thức mới nào cũng có thể xây dựng bằng cách tạo bảo hiểm cho mình và cung cấp thanh khoản.

InsureDAO Market

Định giá bảo hiểm:

InsureDAO sử dụng một thuật toán để đo lường rủi ro và định giá phí bảo hiểm dựa trên cung và cầu của thị trường. Dự án cũng sử dụng thêm tham số là bảo hiểm cho TVL, khi TVL dưới 1 triệu USD tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ giảm.

InsureDAO Lending

Chức năng cho vay:

InsureDAO Lending cho phép người bảo lãnh tối ưu hóa hiệu quả của nguồn vốn bằng cách bán bảo hiểm và cho vay tài sản của chính họ. Sản phẩm này vẫn đang trong thời gian nghiên cứu, chưa phát hành chính thức ra thị trường.

Người dùng có thể vay thanh khoản trong các nhóm bảo hiểm bằng cách khóa (lock) và thế chấp (collateralize) token INSURE.

Thông tin INSURE Token

Thông tin cơ bản

Phân phối INSURE Token

 • Community: 40.4%
 • Team: 20.74% (Vesting in 3 years)
 • Investors: 12.04% (Vesting in 2 years)
 • Treasury for Foundation: 10.88%
 • Treasury for Community: 10.35%
 • InsureDAO DeGenesis: 3.15%
 • Airdrop: 2%
 • Advisors: 0.45% (Vesting in 2 years)

Công dụng INSURE Token

INSURE là token của InsureDAO. Một số mục đích của INSURE là:

Thu hút càng nhiều người cộng đồng tham gia vào việc quản lý InsureDAO càng tốt.

Thưởng cho người dùng và khuyến khích họ gửi thanh khoản vào các nhóm bảo hiểm.

Dự án phát triển hệ thống INSURE Token dựa trên cơ chế của CRV Token. Mọi người có cơ sở để nắm giữ INSURE, vì họ có thể nhận được veINSURE dùng để biểu quyết và tăng cường quyền lực bằng cách khóa token vào hợp đồng ký quỹ bỏ phiếu.

Giá INSURE Token

Mọi người có thể xem giá của INSURE trên CoinMarketCap: Tại đây

Nguồn: CoinMarketCap

Quá trình phân phối INSURE Token

Trong 5 năm đầu:

Tổng nguồn cung của INSURE trong 5 năm đầu tiên là 210 triệu. Số token này sẽ được phân phối cho cộng đồng, còn đội ngũ, cố vấn và nhà đầu tư sẽ trả dần theo thỏa thuận.

Phần thưởng cho nền tảng và cộng đồng sẽ được khai thác trước khi ra mắt (Launch), nó sẽ được sử dụng để mở rộng hệ sinh thái InsureDAO.

Trong 5 năm tiếp theo:

InsureDAO sẽ tiếp tục ra token hàng năm để duy trì lạm phát, dự tính sẽ mint thêm 2.800.000 token mỗi năm kể từ năm thứ 6.

Dự án cũng dự tính mua lại hoặc đốt token để giữ lạm phát ở mức ổn định.

Team, Investors, Partners và Audit and Verified

Team

 • Kohshi Shiba: Founder, Developer
 • Shun Oikawa: Co-founder, Lead Developer
 • Rubio Kishigami: Co-founder, Business Development
 • Motoki Takahashi: Co-founder, Marketing

Investors

InsureDAO đã huy động tiền đầu tư từ những tổ chức sau: ArkStream Capital, FACULTY CAPITAL, NGC ventures,…

Partners

Audit and Verified

Roadmap và Updates

Những thông tin trong tương lai của InsureDAO sẽ được cập nhật tại Discord dự án: Tại đây

Contact dự án

Website: Website

Twitter: Twitter

Telegram: Telegram

Discord: Discord

Medium: Medium

Github: Github

Tổng kết

Xu hướng tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) còn khá mới mẻ, InsureDAO là dự án bảo hiểm đi theo mô hình đó. Nếu bạn nhắm đến tính ổn định của DAO trong vài năm sau thì có thể kham khảo dự án này. Hãy để lại bình luận khi có thắc mắc nhé.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư, Thecoindesk chỉ đưa ra những thông tin xung quanh dự án, bạn phải chịu trách nhiệm trước những quyết định mình đưa ra!

Có thể bạn quan tâm

Mục lục