Tin tặc đã phát hành hơn mười loại tài sản trên một số chuỗi thông qua Poly Network

Theo thống kê của Wu, tin tặc đã phát hành thêm tài sản trên một số chuỗi thông qua PolyNetwork, ảnh hưởng đến hàng chục tài sản. 99.999.184 BNB và 10 tỷ BUSD đã được phát hành trên Metis; 999,8127TSHIB, 87.579.118COW và 999.998.434OOE đã được phát hành trên Heco; 636.643.868STACK, 88.640.563GM và 2.175.05303 đã được phát hành trên Polygon ; 3 78,028371 STACK, 82,854,568XTM và 11,026,341SPAY; 89,383,712 GM đã được phát hành trên Avalanche; 8.882.911METIS, 926.160.132DOV, 978.102.855SLD và các tài sản khác đã được phát hành trên BSC. Hiện tại, tin tặc đã kiếm được lợi nhuận thông qua việc bán một số tài sản bổ sung. Cần lưu ý rằng tính thanh khoản của PolyNetwork không đủ và nhiều tài sản khổng lồ như BNB và BUSD sẽ không thể chảy ra ngoài chuỗi. Vào năm 2021, PolyNetwork đã bị tấn công để đánh cắp hơn 600 triệu đô la Mỹ, trở thành vụ trộm lớn nhất trong lịch sử DeFi và sau đó được trả lại tài sản sau khi liên lạc với tin tặc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr