Uniswap, Aave, Balancer chặn ví crypto từng tương tác với Tornado Cash

Các giao thức DeFi lớn của Ethereum đã bắt đầu hạn chế khả năng giao dịch của địa chỉ ví từng tương tác với Tornado Cash vì lệnh cấm của Mỹ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr