SEC gửi thư tới phán quyết tóm tắt kháng cáo SDNY trong trường hợp Ripple

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã gửi một lá thư tới Quận phía Nam của New York để yêu cầu kháng cáo giữa các bên chống lại phán quyết tóm tắt ngày 13 tháng 7 của Thẩm phán Torres về Ripple. SEC cho biết trong thư: SEC tìm cách xác nhận rằng quyết định của tòa án rằng các bị cáo đã đưa ra các đề nghị và bán hàng “có lập trình” cho người mua XRP thông qua các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, cũng như “các phân phối khác” của Ripple để đổi lấy lao động và dịch vụ, đã làm như vậy. không liên quan đến SECv. Chào bán hoặc bán chứng khoán theo WJ Howey Co., 328 U.S. 293 (1946). SEC đã đề xuất một lịch trình tóm tắt để mở các cuộc họp giao ban vào ngày 18 tháng 8, hai ngày sau khi các bị cáo trả lời bức thư.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights