Pat Toomey đổ lỗi cho SEC về cuộc khủng hoảng nền tảng cho vay tiền mã hóa

Một nhà lập pháp ủng hộ tiền mã hóa tin rằng cách tiếp cận theo quy định của Ủy ban SEC là không hiệu quả.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr