Zipmex cho người dùng rút tối đa 0,08 ETH

Sàn Zipmex đã mở lại cổng rút ETH cho người dùng nhưng tối đa là 0,08 ETH.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr