Merlin Phantom cho Bitmap hiện đã ra mắt, hỗ trợ trao đổi hai chiều token Bitmap và Bitmap rune

Merlin, kế hoạch mở rộng Bitcoin Layer2, đã nêu ra mắt Những người dùng sớm sử dụng ví AA sẽ được miễn phí Gas trong khoảng một tuần và người dùng cũng có thể kiếm được Điểm Unicross. Merlin sẽ sớm cho phép giao dịch không tốn phí Gas đối với token Bitmap Rune trên MerlinSwap, đồng thời cung cấp phần thưởng Khai thác thanh khoản Token Bitmap với hơn 400.000 token MERL.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr