Nền tảng DeFi Shell Protocol sẽ ra mắt Token quản trị SHELL

Vào ngày 26 tháng 4, nền tảng DeFi ShellProtocol đã đăng trên mạng xã hội rằng dự án sẽ sớm ra mắt TokenSHELL quản trị của nó.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr