Nền tảng xã hội Threads của Zuckerberg ra mắt phiên bản web

Nền tảng xã hội Threads của Zuckerberg đã công bố ra mắt phiên bản web, đánh dấu một giai đoạn cạnh tranh mới với nền tảng X của Musk. Phiên bản web của Threads là một trong những tính năng được người dùng yêu cầu có thể giúp nó tiếp tục cạnh tranh với X sau khi việc sử dụng đã giảm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights