Cựu ủy viên CFTC: Ethereum tương đương với hàng hóa và chứng khoán

Cựu Ủy viên CFTC Dan Berkovitz đã tuyên bố rằng Ethereum có thể là chứng khoán hoặc hàng hóa và tiền điện tử có vốn hóa lớn thứ hai thuộc thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và CFTC. Một thứ gì đó có thể vừa là hàng hóa vừa là chứng khoán, và sự nhầm lẫn về định nghĩa nảy sinh từ thực tế là hàng hóa không hoàn toàn là những đối tượng vật chất. Nghĩa là, bất cứ thứ gì được bảo đảm bởi hợp đồng tương lai về mặt kỹ thuật đều có thể được định nghĩa là hàng hóa.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr