Luật sư: SEC kiện Ripple khiến việc áp dụng XRP của Hoa Kỳ bị đình trệ trong gần ba năm

Theo tin tức ngày 22 tháng 8, luật sư John Deaton tuyên bố trong một bài báo đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng vụ kiện do SEC Hoa Kỳ đệ trình chống lại Ripple vào tháng 12 năm 2020 đã tước quyền áp dụng XRP tại Hoa Kỳ trong gần ba năm. Bình luận của Deaton được đưa ra khi Coinbase thông báo rằng họ đã mua lại cổ phần thiểu số trong Circle và sẽ nỗ lực “mở khóa các tiện ích bổ sung và phát triển hệ sinh thái USDC”. Deaton đã xem xét việc sử dụng rộng rãi Ripple và XRP trong thanh toán xuyên biên giới, nói rằng nếu không có vụ kiện của SEC, các công ty như Coinbase có thể cũng thể hiện sự quan tâm tương tự đối với Ripple. Sàn giao dịch là một trong những động lực chính trước khi vụ kiện buộc Coinbase hủy niêm yết XRP.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights