Một địa chỉ trong Jump Trading đã chuyển 324.000 ETH vào đêm qua và vẫn giữ 1,31 triệu

Jinse Finance đã báo cáo rằng theo giám sát của người dùng Twitter Ember, địa chỉ của JumpTrading đang nắm giữ một lượng lớn ETH đã chuyển 324.000 ETH (khoảng 593 triệu USD) vào đêm qua. Địa chỉ này đã bị rút ra kể từ tháng 9 năm ngoái khi nó nắm giữ tối đa 2,05 triệu ETH.Số lượng nắm giữ hiện tại đã giảm xuống còn 1,31 triệu ETH và lần chuyển gần đây nhất là 110.000 ETH vào ngày 11 tháng 2 năm nay.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights