Google đẩy mạnh trò chơi tìm kiếm do AI cung cấp

Google đã công bố một loạt các nâng cấp mới cho công cụ tìm kiếm của mình vào thứ Ba, tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo tổng quát mới nhằm cải thiện cách mọi người tìm kiếm và xử lý thông tin trực tuyến. Bản phát hành mới nhất này được xây dựng dựa trên Trải nghiệm thế hệ tìm kiếm (SGE) mới của công ty, đã ra mắt bản beta vào đầu năm nay. SGE cho phép người dùng khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để có thêm các đề xuất và tổng quan theo ngữ cảnh cũng như các kết quả của công cụ tìm kiếm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights