Trung Quốc xóa hơn 13.000 tài khoản ủng hộ tiền điện tử

Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã xóa hơn 13.000 tài khoản mạng xã hội và xóa 51.000 bài viết liên quan đến tiền điện tử. Trung Quốc quyết tâm chặn những thông tin về tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr