Giám đốc điều hành Coinbase: Onchain Summer đã bộc lộ nhiều điểm khó chịu của người dùng Ứng dụng Coinbase, nhóm đang cải thiện

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã tweet: “Một điều mà Onchain Summer (các hoạt động chuỗi của Base) phơi bày là trong ứng dụng Coinbase chính hiện tại cho NFT, DApp và L2, UX của chúng tôi (UX) thật tồi tệ. Nếu chúng tôi đối mặt với sự thật , chúng tôi sẽ có động lực để cải thiện nó. Tất cả những điều này đều đòi hỏi trải nghiệm đỉnh cao và Onchain Summer là một sự thúc đẩy to lớn để khiến mọi nhân viên cảm nhận được vấn đề và khắc phục nó.
Trải nghiệm người dùng của Coinbase Wallet tốt hơn các ứng dụng Coinbase khác, nhưng có vẫn còn rất nhiều cơ hội để cải thiện. Hầu như tất cả nhân viên của chúng tôi hiện đang thử nghiệm các quy trình này. Nếu người dùng gặp phải các vấn đề liên quan, vui lòng báo cáo cho chúng tôi trong hai tuần

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights