Giải thích giao thức Bitcoin Ordinals và tiêu chuẩn BRC20

Gần đây, tỷ lệ doanh mỗi block BTC đạt tới 74%, tương đương với phí 4,85 BTC, trong khi con số này chỉ tương đương khoảng 2% hai tháng trước, điều này là do sự ra đời của hàng trăm loại token khác nhau trên mạng BRC20 khiến cộng đồng fomo, thị trường BRC20 bùng nổ, đã có hơn 400.000 giao dịch được xác nhận trên mạng Bitcoin vào ngày 7 tháng 5.

Mặc dù chúng ta đều đã khá quen thuộc với ERC20 và được đánh giá là chuẩn token rất phổ biến, tuy nhiên nếu so sánh với BRC20 thì lại khác biệt khá nhiều, bài viết này cố gắng mô tả nguyên tắc triển khai và theo những cái này để đánh giá giá trị của các token trên mạng BRC20.

1. Ý tưởng cốt lõi của giao thức Ordinals

1.1.Tổng quan

Mỗi bitcoin bao gồm 100 triệu “Satoshi” (1 btc = 10^8 sat), mỗi trong số đó được xác định duy nhất và không thể chia cắt.

1. Theo “ordinal” của sat trên Bitcoin: được khắc trên sat nào trên mạng Bitcoin

2. Cung cấp cho mỗi Satoshi một ý nghĩa cụ thể “Inscriptions”

2. Satoshi được đánh số như thế nào?

Chúng ta sử dụng sử dụng cách tạo khối độc đáo của Bitcoin và mô hình UTXO để cung cấp cho mỗi ” sat ” một số định danh duy nhất.

Bitcoin được tạo ra trong quá trình “khai thác”. Quá trình khai thác là những người khai thác có được quyền kiểm soát block bằng cách giải các bài toán phức tạp (POW) để xác minh các giao dịch mới và thêm chúng vào chuỗi khối. Mạng Bitcoin cứ sau 10 phút hoặc lâu hơn gọi là Coinbase block

Mô hình “account balance model” được áp dụng trong Ethereum, mỗi địa chỉ có cấu trúc lưu trữ riêng biệt và số dư không gian blance (số dư) là một trong các fields.

Ưu điểm của mô hình này là:

 • Đơn giản, rất dễ hiểu và để thực hiện.
 • Hiệu quả, mỗi giao dịch chỉ cần xác thực tài khoản gửi có đủ số dư để thanh toán giao dịch hay không;

Bất lợi: có thể bị tấn công đúp chi tiêu double spending attack .

Nhưng mạng Bitcoin thì khác, số dư tài khoản của chúng ta không được biểu thị bằng một con số , mà bao gồm tất cả các UTXO (unspent transaction outputs) liên quan đến tài khoản trên blockchain network hiện tại.

2.1. Mô hình UTXO của Bitcoin

UTXO (Unspent Transaction Output) là một mô hình sổ cái. Trong hệ thống Bitcoin, mỗi giao dịch tạo ra một số outputs. Ví dụ: outputs của một giao dịch chuyển khoản là địa chỉ Bitcoin của người nhận và số tiền chuyển. Các outputs này được lưu trữ trong các bộ sưu tập UTXO, được sử dụng để ghi lại các outputs giao dịch chưa sử dụng.

Mỗi giao dịch bao gồm một số inputs  (đầu vào) và một số outputs  (đầu ra). Mỗi giao dịch đều tốn một inputs  và tạo ra một outputs , và outputs  mà nó tạo ra là “outputs giao dịch chưa được sử dụng”; một inputs trỏ đến một outputs trong khối trước đó, chỉ các giao dịch Coinbase không có inputs, chỉ có outputs ngoài luồng.

Ưu điểm của mô hình UTXO là bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cao hơn vì nó không có hồ sơ tài khoản tập trung và thông tin số dư tài khoản có thể bị rò rỉ bởi mô hình tài khoản truyền thống.

Nhược điểm của mô hình UTXO là nó làm tăng chi phí xác minh giao dịch và chi phí lưu trữ. Mỗi khi giao dịch cần được xác minh xem việc thanh toán và nhận giao dịch có hợp pháp hay không, nó cũng cần lưu trữ một lượng lớn thông tin UTXO.

Do đó, mọi giao dịch luôn có thể được theo dõi từ inputs  đến giao dịch Coinbase, sau đó theo dõi số serial của mỗi satoshi khi nó được khai thác.

Vì vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta có bao nhiêu bitcoin (bitcoin) là chúng ta đang đề cập đến số lượng bitcoin (bitcoin) được chỉ định trong các UTXO mà chúng ta sở hữu, vì vậy nếu chúng ta muốn xác định số BTC trong một địa chỉ thì sẽ làm như sau:

 1. Trước mắt là quét từ block genesis;
 2. Khi một output nhất định của một giao dịch nhất định là một địa chỉ được chỉ định, số dư sẽ tăng lên;
 3. Khi một output trong một giao dịch nhất định là một địa chỉ được chỉ định, số dư sẽ giảm;

2.2, Mối quan hệ giữa sat và UTXO

Lưu ý rằng mỗi sat không phải là một UTXO! Vì UTXO là đơn vị giao dịch nhỏ nhất không thể chia nhỏ hơn nên sat chỉ có thể tồn tại trong UTXO và UTXO chứa một phạm vi sat nhất định và chỉ có thể tạo outputs mới sau khi chi tiêu một UTXO nhất địn

Ví dụ: tôi đã nhận được phần thưởng là 50 BTC trong khối Genesis hoặc khối CoinBase và Inputs và Outputs tương ứng là

### inputs //rỗng### outputs :addr_a:[0 -> 4,999,999,999] sats

Nếu tôi chuyển 20 BTC đến địa chỉ B, UTXO sẽ được trình bày theo cách tập trung và inputs ở đây là outputs của giao dịch trước đó

### inputs"addrA: [0 -> 4,999,999,999] sats### outputs# 30 btc to addrA, index=0addrA: [0 -> 2,999,999,999] sats# 20 btc to addrB, index=1addrB: [3,000,000,000 -> 4,999,999,999] sats
Thứ tự tiêu thụ sats ở đây dựa trên nguyên tắc FIFO “Nhập trước xuất trước” (Fist-In-Fist_Out), trong trường hợp phí giao dịch như nhau thì giao dịch UTXO sớm hơn sẽ được ưu tiên hơn so với UTXO sau này.
Đây là những hỗ trợ kỹ thuật cốt lõi của NFT Ordinal, rất đơn giản nhưng có thể tạo ra rất nhiều điều thú vị! Ordinals number này thậm chí có thể được sử dụng để đại diện cho tên miền, v.v.

2.3, phương pháp biểu thị của Số thứ tự

Ordinal Number có nhiều cách biểu diễn, chẳng hạn như ký hiệu độ (Degree Notation)
A°B′C″D‴│ │ │ ╰─ Index of sat in the block(mỗi block mới sinh ra khoảng 10 phút)│ │ ╰─── Index of block in difficulty adjustment period(sẽ thay đổi sau 2016 block tương đương khoảng ~2 tuần)│ ╰───── Index of block in halving epoch(giảm một nửa sau 210,000 block tương đương khoảng ~4 năm)╰─────── Cycle, numbered starting from 0(trùng lặp xảy ra khi halving và dổi diff diễn ra trên cùng 1 block là khoảng ~24 năm)
Điều thú vị về ký hiệu này là nó tạo ra sự khan hiếm sats một cách giả tạo dựa trên tính chất chu kỳ của chính Bitcoin:
 • phổ biến: tất cả các sats không phải là sats đầu tiên được tạo bởi khối đúc
 • không phổ biến: sat là sat đầu tiên được khai thác từ một khối nhất định (D==0)
 • hiếm: lần khai thác đầu tiên khi độ khó được điều chỉnh (C==0&&D==0)
 • sử thi: chiếc sat đầu tiên được đào lên trong thời gian giảm một nửa (B==0&&D==0)
 • huyền thoại: Sat đầu tiên được khai thác khi Vòng quay xảy ra (B==C==D==0)
 • thần thoại: sat đầu tiên được khai thác từ khối genesis (A==B==C==D==0)
Ví dụ: https://ordinals.com/sat/1°0′0″0‴, do đó, điểm cốt lõi của Fomo không phải là những gì có trong nội dung của mint, mà là giá trị số serial tương ứng, chẳng hạn như Ordinal Number.
Nếu số serial được tạo bằng cách kết hợp nhiều tính năng kỹ thuật ban đầu của Bitcoin, thì inscryption( Chữ khắc ) là phương pháp đưa nội dung cụ thể của sat vào, vì vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để một sat với mã định danh duy nhất xác định bất kỳ nội dung nào được liên kết với nó?
3. Cách khắc chữ bất kỳ nội dung nào
Trước khi bàn về khắc, trước tiên chúng ta hãy hiểu hai nâng cấp chính của việc mở rộng Bitcoin: SegWit và Taproot

3.1. SegWit (Segregated Witness)

Đây là một bản nâng cấp lớn của Bitcoin đã được kích hoạt vào tháng 8 năm 2017. Mục đích chính của nó là tối ưu hóa khả năng xử lý giao dịch của Bitcoin, giảm chi phí giao dịch và đạt được sự mở rộng Bitcoin trong các điều kiện an toàn hơn. SegWit là một bản nâng cấp fot fork (Soft Fork), bao gồm multiple BIP (141, 142, 143, 144 và 145). Cái gọi là soft fork tương thích với phiên bản cũ của ứng dụng client Bitcoin mà không phá hủy mạng Bitcoin.
Thay đổi cốt lõi của nó là tách chữ ký (Witness Data) trong giao dịch khỏi dữ liệu giao dịch , làm cho dữ liệu giao dịch nhỏ hơn, do đó giảm chi phí giao dịch và tăng dung lượng của mạng Bitcoin.
Việc triển khai SegWit là chia tất cả dữ liệu giao dịch thành hai phần, một phần là thông tin cơ bản của giao dịch (Transation data) và phần còn lại là thông tin chữ ký của giao dịch (Witness data) và lưu thông tin chữ ký trong một cấu trúc dữ liệu mới, nằm trong một khối mới được gọi là “segregated witness” và được truyền riêng biệt với giao dịch ban đầu.
Bằng cách này, giới hạn trên của kích thước dữ liệu giao dịch của các giao dịch Bitcoin được tăng lên, trong khi phí giao dịch của dữ liệu chữ ký được giảm xuống. Trước khi nâng cấp SegWit, giới hạn trên của dung lượng Bitcoin là 1MB, nhưng sau SegWit, giới hạn trên của dung lượng giao dịch Bitcoin đã đạt tới 4MB.
Vì vậy, bản chất Inscryption của Oridnal là ẩn dữ liệu inscryption trong witnewss data.

3.2. Nâng cấp Taproot

Tương tự như nâng cấp SegWit, nâng cấp Taproot cũng là một nâng cấp soft fork, đây là một đề xuất nâng cấp Bitcoin được đề xuất bởi Bitcoin Core, Gregory Maxwell năm 2018. Để cải thiện cơ chế giao dịch tiền tệ.
Việc nâng cấp chủ yếu bao gồm 3 khái niệm kỹ thuật – P2SH, MAST và Schnorr. Kết quả là làm cho các giao dịch phức tạp như giao dịch đa chữ ký multi-signature và giao dịch khóa thời gian time-lock trông giống như giao dịch Bitcoin thông thường, giúp tăng cường tính riêng tư của Bitcoin và mục đích là thúc đẩy nâng cấp các kịch bản khác nhau như triển khai hợp đồng thông minh và việc mở rộng các cases sử dụng cho Bitcoin. .
Trong bản nâng cấp SegWit, một số phiên bản mới đã được thêm vào giao thức Bitcoin để thể hiện định dạng giao dịch mới. Trong bản nâng cấp Taproot, thay đổi quan trọng nhất đối với giao thức Bitcoin là cập nhật trình xác minh tập lệnh từ cờ ScriptVerify thành cờ ScriptVerifyv2 để hỗ trợ các tệp Tapscript.
Một Tapscript chain cần được chia thành hai bước: cam kết và tiết lộ. Nội dung của Inscryption được bao gồm trong input đầu tiên của giao dịch reveal, do đó được ghi trên sat đầu tiên của output đầu tiên của giao dịch này. Ví dụ
OP_FALSEOP_IF OP_PUSH "ord" OP_1 OP_PUSH "text/plain;charset=utf-8" OP_0 OP_PUSH "Hello, world!"OP_ENDIF

Có nhiều hướng dẫn operation ở đây, nhưng khởi đầu phải là OP_FALSEtập lệnh sẽ ngừng chạy sau khi lệnh này được đẩy vào execution stak, nhưng nó vẫn được lưu trữ trên chuỗi.

Vì vậy, bản chất của Ordinal Inscryption thông thường là: trên mạng Bitcoin, với sự trợ giúp của một tập lệnh tapscript sẽ không bao giờ được thực thi, một lớp kế toán đơn giản được xây dựng để thực hiện thống kê và ghi lại tài sản và dữ liệu

Vì chỉ có sổ sách kế toán, điều này có nghĩa là sẽ không có quy trình xác minh và thực thi tập lệnh tương tự như hợp đồng thông minh và nó phải phụ thuộc nhiều vào quản lý tập trung và báo cáo kết quả theo chuỗi.

4. BRC20 là gì?

Thoạt nhìn, tên của BRC-20 trông rất giống ERC20 của Ethereum, nhưng trên thực tế hai công nghệ này rất khác nhau. chuôi. BRC20 là một dòng chữ ở định dạng JSON được ghi với sự trợ giúp của giao thức Ordinals. Thông số kỹ thuật này chỉ xác định hành vi triển khai, đúc và chuyển giao của mã token brc-20 và trạng thái nắm giữ của mã thông báo BRC-20 được duy trì bởi các dịch vụ ngoài chuỗi .

json được triển khai trông như thế nào?

{  "p": "brc-20",//Protocol: Giúp các hệ thống kế toán offline xác định và kiểm soát brc-20 "op": "deploy",//op Action: Event type (Deploy, Mint, Transfer) "tick": "ordi", //Ticker: Định danh brc-20 với 4 ký tự (có thể emoji) "max": "21000000",//Max supply: Số lượng brc-20 tối đa "lim": "1000"//Mint limit: số lượng brc-20 tối thiểu}

OP tương ứng cũng có Mint và Transfer, hai định dạng gần như giống nhau, tất nhiên, nếu bạn đã quen với các giao dịch trên Ethereum, bạn sẽ thấy lạ, làm thế nào để thể hiện người nhận chuyển khoản ở đây?
Điều này là do khi giao dịch chuyển nhượng có hiệu lực, đó là khi sat tương ứng với nội dung của dòng chữ được giao dịch, vì vậy bất kỳ ai nhận được sat tương ứng với inscryption đều là đối tượng chuyển nhượng , vì vậy việc chuyển nhượng brc-20 phải là kèm theo việc chuyển quyền sở hữu bitcoin (không phải Nó chỉ được tiêu thụ dưới dạng phí xử lý).
Tổ chức tập trung lấy số dư hiện tại mà người dùng nên có dựa trên mỗi op đã đăng ký trên chuỗi.
Ví dụ: phần mềm máy khách (bộ chỉ mục) như unisat.io, được lấy theo số liệu thống kê mint transfer sự kiện. Ví dụ: nếu UTXO chứa  mint dòng chữ, nó sẽ được thêm cho chủ sở hữu đầu tiên, transfer sau đó số dư sẽ được khấu trừ khỏi địa chỉ của người khởi tạo và số dư sẽ được thêm vào địa chỉ của người nhận.
Trong quá trình này, các dòng chữ được ‘đính kèm’ với giao dịch (Satoshi). Công cụ khai thác bitcoin sẽ không xử lý các dòng chữ này . Từ quan điểm của chuỗi, chúng vẫn không khác gì so với các satoshi khác. Tất cả chúng đều được chuyển dưới dạng satoshi thông thường. của .
5. Cách định giá Ordinals và BRC20
BRC-20 và Ordinals NFT đã gây ra rất nhiều tranh cãi về Bitcoin, về cơ bản được chia thành hai phe:
Những người ủng hộ tin rằng miễn là bạn trả phí giao dịch, bạn có toàn quyền sử dụng không gian khối theo bất kỳ cách nào, bất kể giao dịch là gì … Họ tin rằng BRC-20 và NFT đã mang lại văn hóa và câu chuyện mới cho Bitcoin, điều mà có lợi để Cải thiện giá trị ứng dụng thực tế của Bitcoin.
Những người phản đối tin rằng các BRC-20 và NFT này là vô giá trị và là các giao dịch rác. Các giao dịch rác quá mức sẽ chiếm băng thông giao dịch, dẫn đến thời gian nhập khối giao dịch lâu hơn và phí xử lý cao hơn.
Theo quan điểm của tác giả, qua lộ trình triển khai kỹ thuật trên, có thể cảm nhận rõ ràng rằng mặc dù những thứ mới phổ biến về giá cả nhưng những khiếm khuyết kỹ thuật của chúng cũng rất rõ ràng.
1. Quá tập trung
Giao thức Ordinals phải dựa trên các dịch vụ ngoại tuyến bên ngoài mạng Bitcoin để bảo trì trạng thái. Nếu dịch vụ trạng thái cơ bản không khả dụng hoặc bị lỗi, điều đó có thể dẫn đến mất mát tài sản, vì mạng Bitcoin không có cách nào để ngăn các inscryption không hợp lệ được tải lên chuỗi và nền tảng tập trung phải quyết định inscryption nào hợp lệ và đó là hợp lệ trên nền tảng này.
2. Thiếu cơ chế xác minh đáng tin cậy
Nó không áp dụng các quy tắc mã mở và minh bạch của hợp đồng thông minh, vì vậy giao thức không thể đáp ứng nhu cầu đồng thuận, ngăn ngừa chi tiêu gấp đôi double spent và các yêu cầu bảo mật tài chính khác.
3. Giới hạn hiệu suất mạng bitcoin
Hiện tại, khoảng thời gian khối của Bitcoin dài tới mười phút và tốc độ xác nhận giao dịch quá chậm, điều này cũng sẽ dẫn đến trải nghiệm giao dịch kém. Hơn nữa, chi phí giao dịch của Bitcoin quá cao và giao dịch ghi trên chuỗi sẽ khấu trừ hoa hồng của bên thứ ba, độ trễ dữ liệu mạng nền tảng và chi phí lỗi ước tính do các độ trễ khác nhau gây ra, do đó, phí của người khai thác ít nhất là 2 -3 lần
4. Thiếu cơ sở hạ tầng
Ví dụ, với tư cách là dịch vụ định giá và giao dịch cốt lõi của token, giờ đây nó chủ yếu dựa vào sự đảm bảo của hệ thống đặt hàng của nền tảng giao dịch và kết quả của việc tập trung hóa hoàn toàn thiếu các phương thức giao dịch và phương thức định giá có thẩm quyền. Ví dụ: nếu không có nền tảng tập trung nào cai trị trong bối cảnh giao dịch của nó, thì rất dễ xảy ra tình trạng chi tiêu gấp đôi. Nghịch lý hợp lý của cơ chế fomo ai đến trước được phục vụ trước và cơ chế đóng gói ưu tiên của người khai thác theo phí của người khai thác xác định rằng việc đúc tiền không nhất thiết phải công bằng
5. Thiếu bảo mật
BRC20 dễ tạo cho người dùng ảo tưởng rằng BRC20 là một token được tạo ra bằng cách sử dụng tính bảo mật của Bitcoin, sẽ an toàn và ổn định như Bitcoin, nhưng thực tế nó không giống như BTC. thuật toán mã hóa và đồng thuận, nó đã chạy tương đối ổn định trong một thời gian khá dài và đã vượt qua thử thách của thời gian. BRC20 sử dụng giao thức Ordinals để liên kết với BTC. Giao thức Ordinals hiện đang chạy trong một thời gian ngắn và vẫn đang trong giai đoạn ban đầu phát triển , có thể tiềm ẩn một số nguy cơ mất an toàn chưa được phát hiện.
SlowMist cũng đưa ra lời nhắc về các rủi ro bảo mật của BRC 20:
Gần đây, BRC-20 đã trở nên phổ biến. Chúng tôi nhận thấy rằng BRC-20 có thể có rủi ro bảo mật từ mã thông báo Mint đến giao dịch: trên mã thông báo Mint, tính bảo mật của nền tảng đúc mã thông báo BRC20 có liên quan là đáng ngờ và các biện pháp phòng vệ tương đối yếu, và rất dễ bị tấn công ác ý Giả mạo mã, dẫn đến mất cắp tài sản trong khi người dùng Mint. Về phương thức giao dịch, có hai cách: một là tìm bên thứ ba để đảm bảo giao dịch một cách riêng tư, dễ gặp phải những kẻ lừa đảo, tiền giả, v.v.; hai là đặt lệnh trên các nền tảng giao dịch đặc biệt, và tính bảo mật của các nền tảng giao dịch này không thể được đảm bảo.
Mặc dù tác giả không lạc quan về Ordinals trước mặt, nhưng xét cho cùng, ứng dụng không gian khối của anh ta vẫn quá đơn điệu, chỉ đặt hình ảnh và NFT vào trong đó không tạo ra nhiều giá trị hơn. Nhưng là một nỗ lực thú vị, một sự đổi mới đột phá như vậy cũng có thể khơi dậy suy nghĩ của mọi người:
Làm cách nào để tận dụng khả năng lập trình của Bitcoin? Xét cho cùng, sẽ không có sự đồng thuận và bảo mật nào mạnh hơn Bitcoin trong chuỗi công khai ngày nay.
Trên thực tế, các giao dịch tài chính được tạo ra bởi giao thức Ordinals trong OP-Ruturn về cơ bản không khác gì những thứ khác được lưu trữ bởi nút đầy đủ, nhưng liệu Bitcoin có chỉ phục vụ các giao dịch có giá trị ròng cao không? Có miễn phí sử dụng không gian khối để lưu trữ và thực thi một số dữ liệu chi phí thấp không?
Điều này cũng làm tôi nhớ đến điều mà Vitalik đã từng thay mặt người đại diện nói: “Khi bạn sử dụng công nghệ một cách hợp lý và trả những chi phí tương ứng, thì hành vi của bạn là hợp pháp”.
- Advertisement -

Tổng quan về hệ sinh thái Bitcoin, mùa của trăm hoa đua nở?

Vào cuối năm, hệ sinh thái liên quan đến Bitcoin đang trải qua thời kỳ phục hưng sau thời gian dài không hoạt động.Mặc...

Bitmap Theory mở ra con đường tới Metaverse của mạng Bitcoin

Bitmap Theory cách mạng hóa mối liên kết giữa Bitcoin và thế giới ảo, cho phép người dùng sở hữu và khắc họa lên...

Tìm hiểu quá khứ phát triển của BRC20

Kể từ khi lý thuyết Ordinals mới được công bố vào tháng 1, Inscriptions (BTC NFT) và token BRC-20 được tạo ra dựa trên...

ORC20 là gì? Hướng dẫn đúc token trên ORC-20

Mọi người đều đã thấy sự điên rồ của BRC-20 và ORC20 là phiên bản nâng cấp của BRC20. Bài viết này hướng dẫn bạn...

Dài hạn: Thách thức đổi mới đối với mạng Bitcoin

Các token trên mạng Bitcoin gồm NFT và BRC20 hiện đang dựa vào một cơ chế bảo mật khá yếu.Điều này là do chúng...

― Advertisement ―

spot_img