Gemini đã đệ trình một tuyên bố bảo vệ để bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại Gemini Earn

Theo tin tức vào ngày 19 tháng 8, Gemini đã đệ trình một tuyên bố bảo vệ SEC chống lại GeminiEarn. Gemini tuyên bố rằng SEC đã tuyên bố rằng theo các điều khoản cụ thể của hợp đồng cho vay, chương trình GeminiEarn đã được thành lập và cung cấp cho người dùng cơ hội cho Genesis vay tài sản kỹ thuật số và Gemini đã tham gia vào việc bán trái phép chứng khoán chưa đăng ký. Điều đó có nghĩa là SEC phải chứng minh hai điều: sự tồn tại của chứng khoán và việc bán “những chứng khoán đó”, cả hai điều mà SEC không thể chứng minh. Gemini cho biết SEC thậm chí không thể quyết định chứng khoán là gì. Một mặt họ cho rằng hợp đồng cho vay là một sự đảm bảo. Mặt khác, họ tuyên bố rằng toàn bộ chương trình GeminiEarn tự nó là một chứng khoán. Một điểm quan trọng khác là SEC đang cố gắng xác định “việc bán”. SEC tin rằng Gemini và Genesis thực sự “bán” các cam kết trả lãi để đổi lấy tài sản mã hóa, nhưng việc bán và cho vay là hai việc khác nhau.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights