G20 kêu gọi các quy tắc báo cáo thuế tiền điện tử “nhanh chóng”

Theo các báo cáo phương tiện truyền thông có liên quan, các nhà lãnh đạo G20 đang nhanh chóng phát triển khung báo cáo tài sản tiền điện tử. Khuôn khổ này sẽ cho phép các thành viên G20 thu thập và chia sẻ thông tin về việc sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng những người sử dụng tiền điện tử không trốn thuế. Trong cùng tuyên bố, các nhà lãnh đạo đã yêu cầu Diễn đàn toàn cầu về minh bạch thuế và trao đổi thông tin xác định thời gian triển khai chương trình trao đổi thông tin. Các quốc gia liên quan đặt mục tiêu khởi động chương trình vào năm 2027.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights