Monero cải thiện tính năng bảo mật và riêng tư thông qua Hard Fork

Monero đã thực hiện bản cập nhật quan trọng cho hệ sinh thái của mình nhằm nâng cao bảo mật và quyền riêng tư. Hard fork đã mang đến một số bản sửa lỗi cho cơ chế multi sign để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr