Dự đoán giá BNB: Đạt 781 đô la vào năm 2025 và 1.814 đô la vào năm 2030

Một nhóm các chuyên gia trong ngành tiền điện tử “nhìn thấy tương lai khá tươi sáng phía trước” cho BNB, dự đoán giá sẽ tăng đến 781 đô la vào năm 2025 và 1.814 đô la vào cuối năm 2030.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr