DeFi Kyber Network: Cách tham gia “Chương trình chia sẻ phí” (Fee Sharing Program) và nhận hoa hồng

Kyber Network là sàn giao dịch phi tập trung phổ biến được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Nơi bạn có thể trao đổi token Ethreum ngay lập tức.

Điều mọi người không biết là “Chương trình chia sẻ phí” (Fee Sharing Program) của họ. Mỗi lần chuyển đổi token xảy ra, bạn sẽ nhận được hoa hồng từ giao dịch đó như thế này.

Ví dụ (phí)

Khi ai đó giao dịch 10 ETH, 0,25% giá trị (phí) được trả bằng dự trữ của họ và chương trình chia sẻ phí sẽ cho bạn 30% phí (= 0,075%).

Phí hoa hồng: 0,075% của 10 ETH = 0,0075 ETH (bằng mã thông báo KNC) là..

Lưu ý, đây là chuyển đổi ETH tại thời điểm viết bài, giá trị thay đổi tùy thuộc vào giá ETH trên thị trường.

Tham gia chương trình như thế nào?

Bạn sử dụng MyCrypto để tham gia chương trình
Đi tới https://mycrypto.com/contracts/interact
Copy and paste chúng vào mẫu và “Access

Contract Address“: 0x317854d799bF228f22aE1AF441f0E3CEdEdCEBAE
ABI / JSON Interface“:
[{“constant”:false,”inputs”:[{“name”:”wallet”,”type”:”address”}],”name”:”registerWallet”,”outputs”:[],”payable”:false,”stateMutability”:”nonpayable”,”type”:”function”},{“constant”:true,”inputs”:[],”name”:”feeBurnerWrapperProxyContract”,”outputs”:[{“name”:””,”type”:”address”}],”payable”:false,”stateMutability”:”view”,”type”:”function”},{“inputs”:[{“name”:”feeBurnerWrapperProxy”,”type”:”address”}],”payable”:false,”stateMutability”:”nonpayable”,”type”:”constructor”}]

Read / Write Contract“: registerWallet
wallet address“: Địa chỉ ví ETH của bạn và kết nối chúng

Khi nó được kết nối, đừng thay đổi các giá trị mặc định. Chỉ cần nhấp vào “WRITE”.

Và “Generate Transaction

Cuối cùng, “Send Transaction

Xác nhận sẽ bật lên và “Send” và bạn sẽ cần xác nhận trên ví của mình.

Thế là xong!

Bạn vừa tham gia chương trình. (Đợi vài phút để giao dịch được xử lý. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch trên Eth Explorers.)

Bạn cũng có thể tham gia bằng MyEtherWallet, web3.

Tham gia chương trình gì bây giờ?

Cách dễ nhất để nhận hoa hồng làKyber Widget. Chỉ cần tạo trao đổi token của riêng bạn, tiện ích thanh toán và dán nó trên trang web của bạn.
Đảm bảo sử dụng địa chỉ ETH đã đăng ký tại đây

Mỗi lần tôi sử dụng nó, tôi sẽ nhận được phí từ Kyber Network.

Nguồn: Tapchibitcoin.io

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm