Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhChính phủ Hoa Kỳ xác nhận không có thỏa thuận nhận tội...

Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận không có thỏa thuận nhận tội nào được đưa ra cho SBF

Vào ngày đầu tiên xét xử người sáng lập FTX SBF, Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án liên bang quận phía Nam New York đã hỏi liệu chính phủ Hoa Kỳ có đưa ra bất kỳ thỏa thuận nhận tội (lời biện hộ) nào cho bị cáo SBF hay không. Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận Không có thỏa thuận nhận tội nào được đưa ra cho SBF. Được biết, phiên tòa liên quan dự kiến ​​​​sẽ kéo dài sáu tuần và quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào thứ Ba. Tuy nhiên, Thẩm phán Lewis Kaplan nói rằng phiên tòa thực sự “có thể không kéo dài như vậy hoặc có thể kết thúc trước Lễ Tạ ơn”, đồng thời cũng tuyên bố Mười hai bồi thẩm đoàn và sáu người thay thế cũng dự kiến ​​sẽ sớm được lựa chọn.