Đăng ký thành viên

Nhận bản tin Tiền Điện Tử hàng ngày

― Advertisement ―

spot_img

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Sei (SEI), IOTA (IOTA) và Arweave (AR) và hard fork

Binance đã đưa ra thông báo cho biết họ sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng và hard fork của Sei (SEI), IOTA (IOTA) và Arweave (AR), với sự sắp xếp cụ thể như sau: Dự án Sei (SEI) sẽ được triển khai ở độ cao khối 29.772.820 (Dự kiến ​​mạng sẽ được nâng cấp vào lúc 23:00 ngày 3 tháng 10 năm 2023, giờ Quận Đông); Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng dịch vụ nạp và rút token của mạng trên vào lúc 22:00 ngày Ngày 3 tháng 10 năm 2023, giờ Quận 8 phía Đông. Nhóm dự án IOTA (IOTA) sẽ tiến hành nâng cấp mạng và hard fork ở mốc 7.669.900 (ước tính lúc 14:00 ngày 4 tháng 10 năm 2023, Giờ Quận Đông). Sau lần nâng cấp này, tổng nguồn cung cấp token IOTA sẽ được cập nhật lên 4,6 tỷ. Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng dịch vụ gửi và rút token trên mạng nói trên vào lúc 13:00 ngày 4 tháng 10 năm 2023, giờ Quận Đông. Dự án Arweave (AR) sẽ tiến hành nâng cấp mạng và hard fork ở độ cao khối 1.275.480 (dự kiến ​​vào lúc 15:00 ngày 5 tháng 10 năm 2023, giờ Quận Đông); Binance dự kiến ​​sẽ triển khai nâng cấp mạng và hard fork vào ngày 5 tháng 10 , năm 2023, theo giờ Quận Đông 8. Dịch vụ gửi và rút token trên các mạng nêu trên sẽ bị tạm dừng vào lúc 14:00 cùng ngày. Lưu ý: Người dùng có thể giao dịch token được hỗ trợ bởi các mạng nêu trên một cách bình thường; vui lòng nạp tiền trước và Binance sẽ hỗ trợ người dùng giải quyết tất cả các vấn đề kỹ thuật liên quan; Binance sẽ khởi động lại sau khi quá trình nâng cấp mạng và hard fork tương ứng hoàn tất và khi quá trình mạng đang hoạt động ổn định. Dịch vụ nạp và rút các token liên quan sẽ được mở mà không cần thông báo thêm.