Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBlockSec: Hope.money bị tấn công do vấn đề mất độ chính xác

BlockSec: Hope.money bị tấn công do vấn đề mất độ chính xác

BlockSec đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng Hope.money trên Ethereum đã bị tấn công do vấn đề mất độ chính xác. Gần đây đã có nhiều cuộc tấn công như vậy. Các nhà phát triển nên điều tra những sự cố này và hành động kịp thời. bài kiểm tra. BlockSec tuyên bố rằng kẻ tấn công lần đầu tiên mở một vị thế trên HopeLend và vay 2.000WBTC thông qua các khoản vay nhanh. Chức năng cho vay nhanh trong hợp đồng nhóm đã thêm phí cho vay nhanh vào chỉ số thanh khoản của dự trữ. Kẻ tấn công đã thao túng chỉ số thanh khoản của hợp đồng hEthWBTC (từ 1e27 đến 7.560.000.001e27), dẫn đến mất độ chính xác cuối cùng. Kẻ tấn công sau đó đã vay một lượng lớn tài sản từ các thị trường khác. Cuối cùng, do mất độ chính xác, kẻ tấn công có thể lấy lại tất cả tài sản thế chấp WBTC.