DeFiChain (DFI) bắt đầu giao dịch trên Huobi Global

DeFiChain chính thức thông báo về việc niêm yết token gốc DFI của mình trên Huobi Global

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr