Binance nâng thời gian niêm yết của SUI lên 20:00 hôm nay

Theo tin tức vào ngày 3 tháng 5, Binance đã thông báo rằng việc niêm yết của Sui (SUI) sẽ được chuyển sang 20:00 ngày 3 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh, dự kiến ​​​​ban đầu là 20:15 ngày 3 tháng 5.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr