Ark Invest: Khả năng phê duyệt Bitcoin Spot ETF tăng lên

Theo báo cáo mới nhất từ ​​ArkInvest, một xu hướng tích cực đã xuất hiện sau phán quyết của Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ chống lại SEC ủng hộ Grayscale. Vào ngày 29 tháng 8, tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phải xem xét và xem xét lại các điều khoản từ chối đơn đăng ký của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) để chuyển đổi thành ETF giao ngay. ArkInvest đã quan sát thấy sự thay đổi trong xu hướng, với phí bảo hiểm của GBTC tăng từ -24% lên -18% trong cùng ngày, cho thấy sự lạc quan của thị trường ngày càng tăng về khả năng xảy ra Bitcoin ETF giao ngay trong ngắn hạn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights