Binance: Do phí Gas mạng Bitcoin tăng đột biến, một số lượng lớn giao dịch rút tiền đang chờ xác nhận

Binance đã tweet rằng một số lượng lớn các giao dịch rút tiền từ Binance vẫn đang được xác nhận do các khoản phí đã định không lường trước được sự gia tăng phí gas gần đây trên mạng Bitcoin. Nhóm hiện đang tiến hành xác nhận tất cả các giao dịch đang chờ xử lý. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng Binance đã tweet rằng họ đã tạm thời đóng việc rút BTC do một số lượng lớn các giao dịch đang chờ xác nhận. Nhóm hiện đang tiến hành sửa chữa và sẽ mở lại việc rút BTC ngay khi có thể. Tiền của người dùng vẫn an toàn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr