Tin nóng ⇢

74% Ethereum node “Sẵn sàng hợp nhất” trước khi nâng cấp Bellatrix 

Nhu cầu cập nhật máy khách Ethereum xuất hiện khi bản nâng cấp Bellatrix được thiết lập để cho phép Beacon Chain thực hiện các giao dịch.

Theo dữ liệu từ Ethernodes, có tới 73,5% các Ethereum node hiện đang trong chế độ “Sẵn sàng hợp nhất” trước khi nâng cấp Bellatrix sắp tới cho Ethereum vào ngày 06/09.

Bản nâng cấp Bellatrix được coi là một trong những bước cần thiết cuối cùng trước khi Hợp nhất chính thức, điều này sẽ chứng kiến Ethereum chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS trong khoảng thời gian từ ngày 10-20/09.

Theo Ethereum Foundation, để sẵn sàng cho The Merge, các Ethereum node operator phải tuân thủ bản nâng cấp Bellatrix bằng cách cập nhật các Consensus Layer Clients của mình trước khi epoch 144896 trên Beacon Chain, dự kiến diễn ra vào 11:34:47 sáng UTC vào ngày 06/09/2022.

 Tỷ lệ phần trăm máy khách Ethereum đã sẵn sàng The Merge. Nguồn: Ethernodes.

Với 26,7% các Ethereum node vẫn đang trong trạng thái “Chưa sẵn sàng” cho việc Hợp nhất Ethereum, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và nhà phát triển cốt lõi Tim Beiko và đã tự mình lên Twitter để thúc đẩy các node operator còn lại cập máy khách của họ.

Theo Ethereum Foundation, các node operator không thực hiện cập nhật trước khi nâng cấp Bellatrix sẽ khiến các máy khách Ethereum “đồng bộ hóa với blockchain trước Fork”.

Các node operator sẽ bị mắc kẹt trên một chuỗi không tương thích theo các quy tắc cũ và sẽ không thể gửi ETH hoặc hoạt động trên mạng Ethereum sau Hợp nhất.

Theo Ethernodes, hầu hết các node “Chưa sẵn sàng” được tìm thấy trên ứng dụng máy khách Geth, những người vẫn chưa nâng cấp lên Geth v1.10.23 hoặc cao hơn.

Các ứng dụng máy khách Ethereum khác yêu cầu cập nhật bao gồm Erigon, Besu và Nethermind.

Các Ethereum node được yêu cầu để xác thực các khối và có thể được chạy bởi các phần mềm máy khách Ethereum khác nhau về ngôn ngữ lập trình và code base.

Sau khi nâng cấp Bellatrix, phần cuối cùng của Hợp nhất Ethereum sẽ xảy ra trong cái được gọi là “sự kiện Paris”, sẽ được kích hoạt khi Tổng độ khó đầu cuối (TTD) đạt 5875 0000000000000000000, ước tính xảy ra vào ngày 15/09.   

Khi Execution Layer vượt quá TTD này, block tiếp theo sẽ được tạo ra bởi Beacon Chain Validator. Việc hoàn thành block này sẽ đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn của blockchain Ethereum sang cơ chế PoS.

Theo Ethereum Foundation, người dùng Ethereum không cần phải làm bất cứ điều gì với tài sản trên ETH và Ethereum của họ trong quá trình Hợp nhất nhưng nên đề phòng những trò gian lận khác.

Có thể bạn quan tâm