Validator

  0
  15

  Trình xác nhận (Validator), giống như công cụ khai thác trong mạng Proof-of-Work (PoW), là các nút mạng hoạt động trong chuỗi khối Proof of Stake (PoS), cũng xác thực các khối giao dịch cho chuỗi khối.

  Trình xác thực thường được chọn ngẫu nhiên, dựa trên số lượng tiền điện tử mà họ sẵn sàng đặt cọc hoặc khóa trong hợp đồng thông minh, để giành quyền xác thực.

  Điều này khác với cơ chế kiểu cạnh tranh như Proof-of-Work (PoW)

  Khi các giao dịch xảy ra, trình xác thực sẽ gộp các giao dịch riêng lẻ vào một khối và sau đó xác minh nó.

  Số lượng giao dịch trên mỗi khối được chỉ định theo quy tắc của từng chuỗi khối và mỗi chuỗi khối quyết định cần có bao nhiêu trình xác thực khác để đồng ý với các giao dịch hợp lệ trước khi đóng khối.

  Nhưng khi khối đã được hoàn thành, trình xác nhận sẽ xử lý khối và thêm vĩnh viễn bản ghi mới vào chuỗi khối.

  Người xác thực có thể mất một phần hoặc toàn bộ cổ phần nếu họ xác thực dữ liệu xấu.

  Đối với công việc của họ, người xác thực được trả phí giao dịch bởi người gửi giao dịch.

  Tiền Điện Tử Coinex

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây