Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhX để thử nghiệm, các tài khoản mới, chưa được xác minh...

X để thử nghiệm, các tài khoản mới, chưa được xác minh sẽ phải trả tiền để tương tác

Social Media X tuyên bố rằng bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ thử nghiệm một chương trình mới (NotABot) ở New Zealand và Philippines. Các tài khoản mới, chưa được xác minh sẽ cần phải đăng ký và trả phí hàng năm $1 để đăng và tương tác với các bài đăng khác. Người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng trong quá trình thử nghiệm này. Thử nghiệm mới này được phát triển dựa trên thành công vốn đã thành công của chúng tôi trong việc giảm thư rác, thao túng nền tảng và hoạt động của bot trong khi vẫn lưu ý đến khả năng truy cập nền tảng và các khoản phí nhỏ. Nó không phải là một trình điều khiển lợi nhuận. Cho đến nay, các tùy chọn đăng ký đã được chứng minh là giải pháp chính có khả năng hoạt động trên quy mô lớn.