Tin nóng ⇢

Vitalik Buterin phát biểu gì tại Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc KBW2023

Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc KBW2023 diễn ra từ ngày 4-10/9 đón chào nhiều diễn giả, khách mời trong lĩnh vực công nghệ blockchain. Trong đó, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, có bài phát biểu sớm.

Vitalik Buterin xuất hiện trực tuyến, nói về giải pháp cho vấn đề lưu trữ. Ảnh: X.

Vitalik đề cập về lưu trữ dữ liệu on-chain, một thách thức lâu dài khi ngày càng nhiều dữ liệu được tạo ra và lưu trữ trên blockchain, đòi hỏi khả năng quản lý và lưu trữ hiệu quả hiện tại và trong tương lai. Vitalik đưa ra ba giải pháp cho vấn đề này, dưới đây là bản tóm tắt như sau:

  1. EIP-444 Adoption: Giải pháp đầu tiên Vitalik nói đến là áp dụng EIP-4444, một đề xuất cải tiến cho Ehereum được phát hành vào ngày 02/11/2021. Ý tưởng là dừng việc lưu trữ dữ liệu lịch sử quá lâu, thực thi ràng buộc dữ liệu lịch sử trong client. EIP-4444 nêu rõ nên cắt bớt dữ liệu lịch sử ở những khách hàng cũ hơn một năm, giúp giảm gánh nặng lưu trữ cho client.
  2. Delegate State Storage: Giải pháp thứ hai là chuyển trách nhiệm lưu trữ trạng thái từ khách hàng cá nhân sang các node chuyên dụng. Vitalik cho rằng nó sẽ giảm bớt gánh nặng và tạo hệ thống lưu trữ hiệu quả hơn.
  3. Object Relocation: Giải pháp thứ ba mà Vitalik đề xuất là di chuyển các đối tượng lịch sử ra khỏi trạng thái, một phương thức thông minh để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Vitalik nói rằng nếu không có trạng thái và PBS (phiên bản rút gọn của Ethereum), việc hết hạn trạng thái không phải là ưu tiên hàng đầu, kể cả trạng thái 8 TB. Nhưng Vitalik cho rằng địa chỉ 20 byte phải được giải quyết để bảo mật lâu dài.

Có thể bạn quan tâm