Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ: Sẽ quan tâm đến việc trả lương bằng Bitcoin nếu được bầu làm Tổng thống

Thị trưởng Miami và là ứng cử viên tổng thống Francis Suarez nói rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ quan tâm đến việc trả lương bằng bitcoin. Francis Suarez, vốn là thị trưởng, cho rằng đây sẽ là một động thái “thú vị” trên cương vị tổng thống. Francis Suarez là người ủng hộ công nghệ bitcoin và blockchain, hy vọng định vị Miami là một trung tâm thân thiện với tiền điện tử, bất chấp sự hoài nghi của một số chính trị gia về tiền điện tử. Động thái này có thể củng cố hơn nữa cam kết của ông đối với không gian tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights