ETH test vùng $1.500 khi giá BTC tiếp tục tăng

Giá ETH gần chạm mốc $1.500 vào hôm nay và đây là mức giá cao nhất trong tháng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr