US CFTC: Tòa án coi Ooki DAO là một “người” theo Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và yêu cầu mức phạt dân sự khoảng 640.000 USD

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ban hành “Tuyên bố của Ian McGinley, Giám đốc Bộ phận Thực thi CFTC, về Chiến thắng trong Vụ kiện OokiDAO”, tuyên bố nêu rõ rằng Thẩm phán Quận Hoa Kỳ William H. USD; ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với giao dịch và đăng ký; và yêu cầu OokiDAO và bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ lưu trữ web hoặc đăng ký tên miền đóng trang web của OokiDAO và xóa nội dung của nó khỏi Internet. Đồng thời, tòa án cho rằng OokiDAO là một “người” (person) theo Đạo luật trao đổi hàng hóa và do đó có thể phải chịu trách nhiệm về các hành vi bất hợp pháp. 

Tòa án sau đó cho rằng OokiDAO trên thực tế đã vi phạm luật bị cáo buộc. ForesightNews đã báo cáo trước đó rằng vào ngày 12 tháng 1, CFTC đã bắt đầu nộp đơn lên tòa án để xin phán quyết mặc định (phán quyết của tòa án khi bị cáo không bảo vệ vụ kiện) trong vụ kiện chống lại OokiDAO sau khi OokiDAO bỏ lỡ thời hạn trả lời vụ kiện. . CFTC đã yêu cầu tòa án cung cấp “hồ sơ vi phạm” chống lại OokiDAO, nói rằng họ đã bỏ lỡ thời hạn “trả lời hoặc bảo vệ” theo trát đòi hầu tòa. Nếu yêu cầu được chấp thuận, hồ sơ vi phạm sẽ cho thấy rằng OokiDAO đã không tự bảo vệ mình tại tòa án , sẽ không còn có thể trả lời hoặc trả lời vụ kiện, đây là bước đầu tiên để có được phán quyết vắng mặt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr