Tổng quan dự án NEST Protocol (NEST) – Mạng lưới oracle giá phi tập trung trên Ethereum 

Dịch vụ và công nghệ được sử dụng để thu thập cũng như sử dụng thông tin ngoài blockchain cần thiết trong hệ sinh thái được gọi là "oracle". Các oracle đóng vai trò là cầu nối giữa trong và ngoài blockchain, là nguồn thông tin đáng tin cậy để cung cấp dữ liệu giá cho các dự án DeFi khác. Khi nói đến oracle, NEST Protocol ((NEST) chính là một dự án nổi bật thuộc lĩnh vực này. 

NEST Protocol (NEST) là gì?

NEST Protocol là một mạng lưới oracle phi tập trung về dữ liệu giá on-chain trên Ethereum. Mạng NEST được xây dựng trên một hệ thống tham chiếu giá độc quyền được gọi là “Quotation Mining”, trong đó bất kỳ ai cũng có thể tham gia và nền kinh tế được vận hành bằng token NEST. Ngòa ra, dự án còn sử dụng cơ chế “two-way quotation" (báo giá 2 chiều) để đảm bảo các dữ kiện về giá ngoài chuỗi được tạo ra trên chuỗi một cách đồng bộ. 

Đặc điểm dự án NEST Protocol (NEST)

Thành phần trong cơ chế hoạt động của NEST protocol 

Để giải quyết vấn đề về giá on-chain, NEST Protocol bao gồm 3 bên liên quan trong cơ chế hoạt động của mình là Miner, Verifier và Price Caller. Trong đó

  • Miner: Đóng vai trò là bên cung cấp báo giá (quotation) và trả hoa hồng để nhận token NEST. Để giảm chi phí, miner sẽ phải cung cấp giá ít bị giao dịch nhất. 
  • Verifier: Là bên xác nhận báo giá từ miner, nếu giá trên quotation lệch với giá của thị trường, verifier sẽ giao dịch với giá này và cung cấp một giá mới để đưa vào chain. 
  • Price Caller: Thường là các protocol DeFi hay các tổ chức trả phí để sử dụng NEST Protocol.

Cơ chế hoạt động của NEST Protocol

Quotation mining

Miner sẽ chịu trách nhiệm ghi nhận giá vào hợp đồng, chẳng hạn như 1 ETH = 1.000 USDT. Sau đó, "1 ETH = 1.000 USDT" sẽ bị lock trên hợp đồng dưới dạng một cặp. Miner sẽ cần phải trả phí để có thể nhận được token NEST như là một phần thưởng.

Price verification

Các quotation (Yết giá) do miner đề xuất được xác minh bởi verifier. Trong giai đoạn xác minh này, verifier sẽ khám phá xem liệu có bất kỳ cơ hội giao dịch chênh lệch giá nào trong các quotation do miner gửi hay không. Bất kỳ ai cũng có thể làm miner hay verifier.

Khoảng thời gian mà verifier có thể giao dịch chênh lệch giá được gọi là "price verification period". Các quotation không dẫn đến giao dịch chênh lệch giá trong thời gian xác minh giá được coi là "Effective Quotation" (Yết giá hiệu quả) và được ghi lại trong blockchain.

Ngay sau khi giai đoạn xác minh kết thúc, miner có thể lấy lại các tài sản bị lock bất kỳ lúc nào. 

Price chain

Nếu quotation do miner gửi không được chấp thuận là quotation hợp lệ, tức là giao dịch chênh lệch giá được tiến hành, verifier (verifier A) phải gửi một quotation mới thay thế cho quotation được gửi ban đầu với quy tắc là verifier A phải lock một số tiền lớn hơn vào hợp đồng so với số tiền ban đầu bị lock bởi miner.

Quotation do verifier A trình bày được xác minh bởi verifier B trong một khoảng thời gian nhất định, tương tự như quotation của miner đầu. 

Block Price 

Giá được xác định trong quá trình trên sẽ được ghi lại trong blockchain để để xác định "Effective Price" cho khối đó dựa trên thuật toán. Nếu khối gần đầu nhất không có "Effective quotation" thì giá sẽ được lấy từ khối mà đã có "Effective quotation" gần nhất. 

Thông tin NEST Protocol Token

Thông tin cơ bản

Phân phối NEST Protocol Token

  • Miner: 80%
  • NEST Node: 15%
  • Developer: 5%

Quá trình phân phối NEST Protocol Token

Updating…

Công dụng NEST Protocol Token

NEST token là native token của dự án NEST Protocol. Token này được sử dụng cho mục đích làm phần thưởng cho miner. 

Giá NEST Protocol Token

Mọi người có thể xem giá của NEST Protocol trên CoinMarketCap: Tại đây  

Team, Investors và Partners

Team

Updating…

Investors

Updating…

Partners

Updating…

Roadmap và Updates

Updating…

Contact dự án

Website: Website

Twitter: Twitter

Telegram: Telegram

Medium: Medium

Github: Github

Tổng kết

NEST protocol có thể được áp dụng vào vay thế chấp thanh toán tự động hay các giao dịch phi tập trung, v.v. Mặc dù có một số khác biệt nổi trội hơn so với các dự án oracle khác, tuy nhiên, xét về mắt tổng thể, dự án NEST protocol vẫn chưa gây được nhiều tiếng vang trên thị trường. Do đó, sẽ cần nhiều thời gian để xem xét dự án này trong tương lai. 

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm