Robinhood giảm mức giá đề nghị mua lại sàn giao dịch Ziglu

Lời đề nghị ban đầu vào tháng 4 là 170 triệu đô la, tuy nhiên Robinhood đã điều chỉnh đề nghị xuống mức 72,5 triệu đô la với lý do điều kiện thị trường đang bất lợi. Sàn giao dịch tiền điện tử Ziglu vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr