Nhiều miners tại Texas tạm ngừng hoạt động do nắng nóng

Tình trạng nắng nóng cao tại bang Texas làm nhà chức trách kêu gọi người dùng giảm mức sử dụng điện trong mùa này. Do đó nhiều thợ đào Bitcoin phải tạm ngừng hoạt động của mình.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm