Giá cơ sở của Bored Ape giảm mạnh khi ra mắt trò chơi và sự cố NFT

Giá đáy của sê-ri BoredApeYachtClub và MutantApeYachtClub của YugaLabs đã giảm mạnh và giá đáy của NFT tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng. Theo dữ liệu của OpenSea, giá đáy của BoredApeYachtClub đã giảm từ 38ETH ($73.000) vào thứ Sáu xuống dưới 28ETH ($53.500) vào Chủ nhật và MutantApeYachtClub giảm từ 7,5ETH ($14.500) vào thứ Sáu xuống dưới 5ETH ($9.400) vào Chủ nhật. ). Ngay trước sự cố BoredApe vào cuối tuần qua, YugaLabs đã ra mắt HV-MTL. BoredApe nhanh chóng sụp đổ ngay sau khi nhóm đứng sau AzukiNFT nổi tiếng phát hành một sê-ri mới bị chỉ trích vì có tác phẩm nghệ thuật rất giống với sê-ri trước đó. Việc phát hành đã khiến giá cơ sở giảm mạnh khoảng 60% vào tuần trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr