Nền tảng truyền thông xã hội X có kế hoạch thu thập dữ liệu sinh trắc học, lịch sử công việc và giáo dục của người dùng

Chính sách bảo mật mới của nền tảng truyền thông xã hội X đã đề cập: “Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin sinh trắc học của bạn cho mục đích an toàn, bảo mật và nhận dạng”. X tuyên bố rằng họ cũng có ý định thu thập thông tin về lịch sử công việc và học vấn của người dùng, “Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: lịch sử việc làm, lịch sử học vấn, sở thích việc làm, kỹ năng và khả năng, hoạt động tìm kiếm việc làm và sự tham gia, v.v. .) để giới thiệu các công việc tiềm năng cho bạn và chia sẻ chúng với các nhà tuyển dụng tiềm năng khi bạn nộp đơn xin việc, giúp nhà tuyển dụng tìm được ứng viên tiềm năng và hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr