ExactProtocol: hiện đang cố liên lạc với những kẻ tấn công để trả lại tài sản bị đánh cắp

Thỏa thuận cho vay DeFi ExactProtocol đã tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội X rằng ngày hôm qua, hợp đồng ngoại vi của DebtManager đã bị thao túng. Kẻ tấn công chuyển địa chỉ của hợp đồng thị trường độc hại, bỏ qua kiểm tra giấy phép, thực hiện chức năng nạp tiền độc hại và đánh cắp tài sản nạp tiền của người dùng. Khoảng 7,3 triệu USD đã bị đánh cắp. Những nỗ lực hiện đang được thực hiện để liên lạc với những kẻ tấn công để trả lại tài sản bị đánh cắp và một báo cáo đã được nộp cho cảnh sát. Ngoài ra, nhóm của chúng tôi đang tích cực làm việc với Chainalysis và các nhóm bảo mật khác để xác định kẻ tấn công và thực hiện hành động thích hợp, đồng thời đã gửi thông báo cho kẻ tấn công để thảo luận về các bước tiếp theo có thể thực hiện.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights