MoonPay thành lập bộ phận đầu tư mạo hiểm để đầu tư vào cơ sở hạ tầng Web3 và các lĩnh vực khác

Theo tin tức ngày 29 tháng 8, MoonPay, một công ty cơ sở hạ tầng Web3, đã thành lập bộ phận đầu tư sẽ tập trung vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu trong lĩnh vực Web3, trò chơi và công nghệ tài chính liên quan. Tổ chức đầu tư có tên MoonPayVentures sẽ chủ yếu đầu tư từ 100.000 USD đến 1 triệu USD, nhắm vào các vòng hạt giống và tài trợ Series A. Abhay Mavalankar, phó chủ tịch đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại MoonPay, cho biết quỹ này đã đầu tư vào hơn 25 công ty, bao gồm BCBGroup, Ledger, BRUT, BeatClub, tuyệt đối, Create/OS, BridgeTowerCapital và MythicalGames.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights