Đạo luật dữ liệu mới của EU sẽ không cấm hợp đồng thông minh

Ủy ban Châu Âu tuyên bố rằng các quy tắc dữ liệu mới của EU sẽ không làm cho các hợp đồng thông minh trở thành bất hợp pháp, xua tan những lo ngại của ngành về việc kìm hãm sự đổi mới của chuỗi khối. Sau những lo ngại của ngành rằng dự luật EU hiện đang được xem xét, Đạo luật dữ liệu, áp đặt các yêu cầu không khả thi rằng các hợp đồng thông minh có khả năng chống thao túng, thiết lập lại bảo mật và quyền truy cập được kiểm soát, một phát ngôn viên của Ủy ban cho biết không có lý do gì để lo lắng về các hợp đồng thông minh hiện tại sẽ trở thành bất hợp pháp khi Đạo luật dữ liệu có hiệu lực, mà hội đồng đã đưa ra vào năm 2022.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr