Danal hợp tác với LG CNS phát triển mạng lưới thanh toán Web3

Nền tảng dịch vụ thanh toán của Hàn Quốc Danal đã hợp tác với LG CNS để phát triển một mạng lưới thanh toán với hy vọng mang các khoản thanh toán tài sản kỹ thuật số liên quan đến Web3 vào hệ thống tài chính hiện có.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr